کاربر گرامی! اولین سمینار آشنایی با بیمکار در تاریخ 13 مردادماه برگزار گردیده است، در صورت برگزاری سمینارهای آتی مراتب از همین طریق به اطلاع خواهد رسید.

اطلاعات سمینار 13 مرداد